ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 09/09/2022 - Διακήρυξη No 964 με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) μηχανής 3- AXIS, CNC, ROUTER MACHINING CENTER VERTICAL SPINDLE, GANTRY TYPE για το ελασματουργείο του Εργοστασίου Αεροκατασκευών της ΕΑΒ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 964

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ Α.Ε), προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) μηχανής 3- AXIS, CNC, ROUTER MACHINING CENTER VERTICAL SPINDLE, GANTRY TYPE για το ελασματουργείο του Εργοστασίου Αεροκατασκευών της ΕΑΒ Α.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., (C.P.V.: 42600000-2, εργαλειομηχανές) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης μετά των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf και xml, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 9-09-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr .
γ) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
δ) Προκήρυξη της Διακήρυξης στον ιστότοπο «Διαύγεια»( http://www.diavgeia.gov.gr ), σύμφωνα με τα άρθρα 75 επομ. του Κεφαλαίου ΙΑ` με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020.
ε) Ανακοίνωση της Διακήρυξης στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ A.E http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el .
στ) Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Πληροφορίες: Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών

(Τηλ. επικοινωνίας: 22620-52608/52868 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 25/07/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 09/09/2022)