ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 23/12/2021 - Διακήρυξη No 931 για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τη «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 450 ΤΟΝΩΝ ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 931

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον υψηλότερη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 450 ΤΟΝΩΝ ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ», με κωδικό CPV: 14711000-8 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 17.9.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει.
β) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 14/09/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 23/12/2021)

 


We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.