09/11/2023: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΑΒ: ΑΝΟΔΙΚΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

Τα στοιχεία για το 2022 αποδεικνύουν εκ νέου την αλματώδη τροχιά της Εταιρείας

9 Νοεμβρίου 2023

Θετικό αποτέλεσμα μετά από φόρους παρουσιάζει στα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2022 η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. Συγκεκριμένα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και ύστερα από πολλά έτη ζημιογόνων χρήσεων, η ΕΑΒ καταγράφει Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους 3,8 εκατ. ευρώ. Το 2021 το αντίστοιχο ποσό Καθαρών Κερδών ήταν 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 18,7 εκατ. ευρώ το 2020.
Το θετικό αποτέλεσμα προκύπτει από την πιστή τήρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2021-2025, το οποίο προβλέπει αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους και των χρηματοοικονομικών εξόδων, χωρίς ωστόσο να επιβαρύνεται η ποιότητα των υπηρεσιών. Αντιθέτως, η Εταιρεία αύξησε δυναμικά τους εργαζομένους της σε 1.850 άτομα, ενώ με την περάτωση πλέον της τελευταίας τρέχουσας προκήρυξης θα ξεπεράσει τα 2.000 άτομα στις αρχές του 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη δεκαετία του 2010 και εν μέσω της οικονομικής κρίσης ο αριθμός των απασχολουμένων στην ΕΑΒ είχε συρρικνωθεί στους 1.300. Οι εργαζόμενοι, που αποτελούν μεγάλο κεφάλαιο για την Εταιρεία, είναι στο σύνολό τους άριστα καταρτισμένοι και γνώστες της προηγμένης τεχνολογίας που χρησιμοποιεί η Εταιρεία.

Το προσωπικό ήταν η κινητήριος δύναμη που επέτρεψε στην ΕΑΒ να ανακάμψει ταχύτατα και να επιστρέψει σε υγιείς ισολογισμούς, οι οποίοι της επιτρέπουν να σχεδιάζει το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία. Οι παραγωγικές δραστηριότητες και η εξωστρέφεια της Εταιρείας ήταν επίσης δύο σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν στο αποτέλεσμα.

Η Εταιρεία σήμερα παρουσιάζει βελτίωση όλων των βασικών οικονομικών μεγεθών της:

- Ο Κύκλος Εργασιών της χρήσης 2022 διαμορφώθηκε στα 88,9 εκατ. ευρώ έναντι 74,8 εκατ. ευρώ το 2021 και 49,1 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9% και 81,1% αντίστοιχα.
- Το Κόστος Πωλήσεων του 2022 ανήλθε στα 73,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση έναντι 63,7 εκατ. ευρώ του 2021 και 47,5 εκατ. ευρώ του 2020, κατά 15,2% και 54,5% αντίστοιχα.
- Ως συνέπεια των ανωτέρω, το Μικτό Κέρδος της Εταιρείας ανέβηκε από τα 1,6 εκατ. ευρώ του 2020 και τα 11,1 εκατ. ευρώ του 2021 στα 15,5 εκατ. ευρώ μέσα στο 2022, παρουσιάζοντας μια σημαντικότατη αύξηση 595,9% και 968,8% αντίστοιχα.

Αισθητά βελτιωμένοι εμφανίζονται οι Δείκτες Αποδοτικότητας:

- Περιθώριο Μικτού Κέρδους 2022 17,5% συγκρινόμενο με τα αντίστοιχα 14,8% του 2021 και 3,3% του 2020.
- Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 2021 2,0% έναντι 2,1% το 2021 και -37,7% το 2020.
- ΕΒΙΤDA (Λειτουργικό Αποτέλεσμα προ Φόρων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Εξόδων) 7,6 εκατ. ευρώ το 2022 έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το 2021 και -10,8 εκατ. ευρώ το 2020.

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία εκτιμά ότι μέχρι το 2027 θα έχει μεγεθύνει τον κύκλο εργασιών της κατά 100%, με συνεχώς αυξανόμενη κερδοφορία.

Η ΕΑΒ βρίσκεται πλέον σε μια σταθερά ανοδική πορεία. Συγκεκριμένα:

  • Μέσα στα τελευταία τρία (3) έτη έδωσε προτεραιότητα στην υποστήριξη του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων, και ιδιαίτερα της Πολεμικής Αεροπορίας, με την παροχή υπηρεσιών υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.
  • Αναβαθμίζει, τηρώντας αυστηρά το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, ογδόντα τρία (83) F-16 σε επίπεδο Viper και μέχρι σήμερα έχει παραδώσει δεκαπέντε (15) αεροσκάφη.
  • Παραδίδει με συνέπεια τα δύσκολα για συντήρηση πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Πολεμική Αεροπορία, ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη της πυροσβεστικής περιόδου.
  • Εκτελεί το πολύ δύσκολο πρόγραμμα της αναβάθμισης των αεροσκαφών αεροναυτικής επιτήρησης P-3 Orion.
  • Εκτελεί το πρόγραμμα συντήρησης των αεροσκαφών C-130.
  • Εξάγει, ως υποκατασκευαστής της Lockheed Martin, το 30% των F-16 και C-130 για την παγκόσμια αγορά και με τον τρόπο αυτό συντελεί, ως εξαγωγική βιομηχανία, στην εισροή συναλλάγματος στη χώρα. Πρόσφατα, δε, υπέγραψε επέκταση αυτών των συμβάσεων κατά 190 εκατ. ευρώ.
  • Αυξάνει τους ρυθμούς της εκπαιδευτικής της δραστηριότητας εκτελώντας προγράμματα εκπαίδευσης εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε μαθητές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν. Επενδύει 20 εκατ. ευρώ σε νέες εγκαταστάσεις, έχοντας περατώσει σε χρόνο-ρεκόρ το νέο Κτίριο Εκπαίδευσης εμβαδού 10.000 τ.μ. και δρομολογεί την ακαδημαϊκή και γεωγραφική επέκταση των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.
  • Συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας και του εξωτερικού για την έρευνα και ανάπτυξη εθνικών προϊόντων, καθώς και για την προώθηση της τεχνολογίας στην Ελλάδα.
  • Αναπτύσσει Μη Επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα (UAV), τα οποία στη συνέχεια θα κατασκευάζει και θα διαθέτει στη διεθνή αγορά.
  • Εισέρχεται στον χώρο του Διαστήματος ξεκινώντας με τη συναρμολόγηση και στη συνέχεια με την κατασκευή μικροδορυφόρων, έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Διαστήματος (ESA - European Space Agency).

Η ΕΑΒ έχει συνολικό ανεκτέλεστο που φθάνει στα 860 εκατ. ευρώ, με προοπτική να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Με τις προοπτικές που δημιουργούν τα παραπάνω δεδομένα, η Εταιρεία δεν προσφέρει μόνο στην Ασφάλεια και την Άμυνα της Ελλάδος αλλά και στην Εθνική Οικονομία.

Με αφορμή τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2022, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ, κ. Δημήτριος Παπακώστας, δήλωσε: «Το δεύτερο κατά σειρά θετικό αποτέλεσμα μετά από φόρους αποτελεί μεγάλη δικαίωση για τις προσπάθειες των εργαζομένων και της Διοίκησης της Εταιρείας. Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία έχει μπροστά της ανοικτούς ορίζοντες για να πετύχει ακόμη πιο υψηλούς στόχους, στηρίζοντας την Πολεμική Αεροπορία, την Άμυνα της χώρας και την Εθνική Οικονομία».